Fiske

Fiske är den största fritidssysselsättningen och livets rekreation. Man räknar med att nästan hälften av landets invånare någon gång har fiskat och att mellan 2-3 miljoner årligen fiskar. Bergs kommun omfattar 610 000 hektar mark och vatten och har 19 kortfiskeområden.

Många av våra fiskeplatser är lättåtkomliga men tycker du om att fiska i ensamhet i lugn och ro så har du stor möjlighet att få den önskan uppfylld här. Vårt vatten är rent naturligt och drickbart direkt på plats.

I Bergs kommun finns 19 kortfiskeområden med ett varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i skogslandet. Sexton (16) fiskeområden är tillgänglig för köp av fiskekort 24 timmar om dygnet och omfattar 325 000 hektar av kommunens 610 000 totala areal.