Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Riksidrottsförbundet har flera stöd men två av de vanligaste är:

Idrottslyftet

Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Idrottslyftets mål är att samtliga specialidrottsförbund (SF), utifrån sina unika behov, ska ha utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år vid programperiodens slut. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Information om ifrottslyftet på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga bidrag och stöd

Läs mer om övriga bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om på deras hemsida.

Information om övriga bidrag och stöd på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.