Kulturbidrag

Kulturbidraget är till för att främja kulturyttringar musik, dans, konst, teater och litteratur i form av konserter, föreställningar, musikcaféer, utställningar, författarbesök och eventuellt forskning i dessa kulturyttringar som gagnar kommunens kulturella utveckling

Kulturbidraget kan ej sökas för investeringar eller sökas som verksamhetsbidrag.
Rätt att söka Kulturbidrag har föreningar och enskilda personer.

Ansökan om kulturbidrag görs för enskilda kulturevenemang eller korta projekt som ska vara offentliga och ha så stor spridning till kommunens medborgare som möjligt.

Upplysningar kring kulturbidrag lämnas av kulturchef Gunhild Åkerblom.

Ansökningstider är mellan 15 januari-15 juni och 15 augusti-15 december.

Ansökan ska ha inkommit till Kommunstyrelsen minst 15 dagar innan datum för sökt kulturyttring. Svar och beslut ska ha meddelats inom 7 dagar.

I ansökan ska anges

  • Vilka/vem som söker
  • Beskrivning av verksamhet/arrangemang som ansökan avser
  • Budget
  • Sökt belopp
  • Kontonummer till arrangören
  • Adress till ansvarig arrangör/avsändare

Ansökan skickas till Bergs kommun med märkningen:

Kultur i Berg/Kulturbidrag Kommunstyrelsen.

Ansökan kulturbidrag (blankett) Länk till annan webbplats.