Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

Investera i leder i landsbygder

Nu finns det pengar att söka för projekt som bidrar till hållbar plats- och destinationsutveckling genom utveckling av kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings- och mountainbike-turism. Projekten ska även bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

Projekten ska:

  • Investera i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
  • Investera i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
  • Tydligt inkludera regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

Sista dag för ansökan om stöd är 31 januari 2023.

Vem kan söka?

Myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag

Till utlysningen Investera i leder i landsbygder Länk till annan webbplats.

Piloter för service i landsbygder

Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

Sista dag för ansökan är 31 december 2022.

Vem kan söka?

Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats.