Elda rätt

Vad behöver du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? Här kan du läsa om eldning inomhus och uthus samt vad du kan behöva tänka på.

Vare sig du ska elda inomhus eller utomhus är det viktigt att du följer vissa regler samt att du tänker på vad du eldar. Du får till exempel inte lov att elda vad som helst hemma på tomten och inte hur mycket som helst. Läs mer om vad som gäller och vad du kan behöva tänka på nedan under respektive rubrik.

Elda utomhus

Att tända en brasa utomhus kan vara mysigt, och att elda upp lite ris på tomten kan vara lämpligt, men det är inte allt som är tillåtet.

Elda skräp på tomten

Annat avfall än så kallat trädgårdsavfall får absolut inte eldas upp, utan det ska hanteras enligt gällande föreskrifter för avfallshantering.

Trädgårdsavfall ska i fösta hand komposteras eller köras till en återvinningscentral. En mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantaget från förbudet, bara det inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Hur avfall (skräp) ska hanteras (Vatten- och miljöresurs) Länk till annan webbplats.

Regler vid eldning utomhus

I normalfallet ska du anmäla till räddningstjänsten om du ska elda utomhus, men under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning ska därför inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm.

Tänk dock på att du aldrig får elda om det råder eldningsförbud, och du måste alltid följa vissa regler för eldning.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Läs mer om naturvårds- och hyggesbränning (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Läs om Valborg (Räddningstjänsten Jämtland) Länk till annan webbplats.

Nationalpark och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Elda inomhus

Elda endast med det som eldstaden är avsedd för och inget annat. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Elda i en eldstad som du vet är säker. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här.

Om du installerar en ny eldstad (kamin, insats, etc) eller gör en väsentlig ändring av eldstad/rökkanal måste du först göra en anmälan till Miljö- och bygg samt invänta startbesked. Läs mer om Anmälningspliktiga åtgärder.