Hemsjukvård

Har du ett behov av hälso- och sjukvård? Kontakta i första hand din hälsocentral. Det är alltid regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Din hälsocentral uppmärksammar om behov av hemsjukvård finns, som sedan planeras i samråd.

Kommunens ansvar

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård i:

  • särskilda boenden för äldre
  • korttidsboenden
  • bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen.
  • personer i bostad med särskild service (LSS-boenden)
  • dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Den hälso- och sjukvård som Bergs kommun ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kommunens ansvar ska vara av samma art som regionernas motsvarande ansvar, med den begränsningen att det inte omfattar läkarinsatser.

Hur får jag hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet och har insatser, över tid, från kommunen eller närstående med minst en av punkterna:

  • vid måltidssituationer (stöd att äta/dricka)
  • klä på sig
  • förflytta sig
  • sköta personlig daglig hygien

Mer information finns i Samverkansavtalet Länk till annan webbplats. mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtland.

Din hälsocentral uppmärksammar om behov av hemsjukvård finns. Övergång till hemsjukvård sker genom samordnad vårdplanering, Länk till annan webbplats. tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Vid övergång till den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Avgifter

Bergs kommun tar ut en avgift för insatser av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Se alla kommunens taxor inom vård och omsorg.