Anhörigstöd

Anhörig är den person som vårdar, stödjer eller på annat sätt finns nära en person som har behov av stöd eller omsorg, dras med hälsoproblem eller har en funktionsnedsättning. Personen som har behov av stöd eller omsorg kallas närstående. Den som är anhörig kan ibland själv känna och uppleva att man är i behov av stöd.

Bergs kommun erbjuder anhöriga följande:

  • Att träffas i grupp för att möta andra anhöriga i samma situation. Det kan vara viktigt oavsett om den närstående lider av långvarig sjukdom, missbruk eller är en förälder till ett barn med problem.
  • Att prata enskilt med en anhörigkonsulent om hur det ser ut i vardagen, om något känns tungt, svårt eller jobbigt. Anhörigkonsulenten erbjuder både stödsamtal och hembesök.
  • Utbildningar och föreläsningar om den närståendes sjukdom, symtom eller yttringar, funktionsnedsättning, prognos, olika behandlingsmetoder och hjälpmedel samt vilka möjligheter till stöd som finns.

Vill du veta mer?

För fördjupning, utbildningar, webbprogram och mer läsning om att vara anhörig finns hos NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Länk till annan webbplats.