Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

Omkring 150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom. Demens räknas till en av våra folksjukdomar och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

Demenssymtom

Demens är ett samlingsnamn för ett antal olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner.

  • Minnet försämras - främst minnet av vad som hänt nyligen.
  • Svårt att hålla reda på tider.
  • Svårt att hitta i sin omgivning.
  • Svårt att känna igen människor.
  • Språksvårigheter - svårt att hitta rätt ord eller att hålla den röda tråden i ett samtal.
  • Förmågan att planera och att ta egna initiativ kan förändras.
  • Personligheten och omdömet kan påverkas.

Symtomen kan också bero på andra sjukdomar än demenssjukdom, till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, bristsjukdomar, infektioner, depression eller akut förvirring.

Hur söker du hjälp?

  • Kontakta din hälsocentral. Läkaren gör en medicinsk utredning av orsaken till dina minnesproblem så att du kan få rätt behandling.
  • Kontakta kommunens Demensteam för stöd och rådgivning.
  • Hos kommunens biståndshandläggare får du information om stöd och hjälp som du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Bergs kommun arbetar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.