Samisk äldreomsorg

Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun, vilket innebär att erbjuda den som begär det, ska få möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen, av personal som behärskar samiska.

Samiskt nischat äldreboende

På Treklövern i Åsarna satsas det extra på ett äldreboende som möter samers behov. Bland annat har ett dagrum inretts med samiska föremål och litteratur. Samisk mat serveras en gång i veckan och personalen har gått en grundutbildning i det sydsamiska språket. De har även tagit del av samisk historia, kultur och slöjdtraditioner.

Att vistas i en miljö där andra boende talar ens modersmål och har gemensamma erfarenheter är värdefullt. Även de kulturella symbolerna är viktiga och här erbjuds du en miljö som du ska känna dig hemma i.