Livsmedel

 • Dricksvatten

  Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

 • Kontroll av livsmedelsanläggningar

  Tillsynen av livsmedelsverksamhet är till för att säkerställa att livsmedelsföretagare når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta.

 • Matförgiftning och smittskydd

  Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du alltid anmäla det till oss så snabbt som möjligt. Anmäl alltid i den kommun där du ätit eller köpt det misstänkta livsmedlet.

 • Omklassning av livsmedel

  Alla livsmedelsverksamheter kommer att klassas om till nya riskklasser under hösten 2023. Därför behöver du lämna uppgifter om din verksamhet, gärna innan 31 oktober 2023.

 • Registrera livsmedelsanläggning

  Den som ska bedriva någon form av livsmedelsverksamhet måste anmäla detta till miljö- och byggnämnden för registrering. För vissa typer av verksamheter krävs också godkännande från Livsmedelsverket för att få starta.

 • Tillfällig livsmedelsverksamhet

  Om du ska sälja eller producera livsmedel tillfälligt krävs i vissa fall registrering hos miljö- och byggnämnden.