Artikeln publicerades 19 september 2023

Afrikansk svinpest hittad hos vildsvin i Sverige

Illustration: Tamgrisar i inhägnad, vildsvin utanför. Bilden har en röd ring med ett streck diagonalt.

Afrikansk svinpest har upptäckts i ett prov från ett dött vildsvin som hittats utanför Fagersta. Sjukdomen är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Däremot påverkar den inte människor eller andra djur.

I den zon där smittan finns är det till exempel förbjudet att plocka bär och svamp. All typ av jakt på vilt och alla typer av skogsbruksåtgärder är också förbjudna inom zonen.

Det är mycket viktigt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen. Detta för att få stopp på smittan. Afrikansk svinpest har hög dödlighet hos svin, nästan ett hundra procent. Sjukdomen innebär också ett stort lidande för drabbade djur.

Människor och andra djur än grisar och vildsvin kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor eller redskap om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin. Viruset kan också spridas genom att vildsvin äter köttprodukter från smittade djur, till exempel korv från länder där smittan finns.

Aktuell information om afrikansk svinpest på Länstyrelsen i Jämtlands läns hemsida Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest på krisinformations hemsida Länk till annan webbplats.