Artikeln publicerades 15 december 2022

Bergs kommun vinner Bästa Tillväxt i Jämtlands län

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Bergs kommun i Jämtlands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Krokoms och Härjedalens kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Bergs kommun toppar i Jämtlands län är extra roligt eftersom det visar att en liten, glesbygdskommun kan stå sig gott i konkurrensen. Och det dessutom för andra året i rad, fortsätter han.

Flexibilitet och kreativitet bland småföretagare skapar en hållbar tillväxt

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun, gläds över att kommunens får utmärkelsen Bästa Tillväxt på nytt.

– Men först och främst är det alla våra duktiga företagare som ska ta åt sig äran. Det är tack vare deras entreprenörskap, kreativitet och uthållighet som näringslivet i Bergs kommun växer och utvecklas i positiv riktning, säger han.

Besöksnäringen är en viktig motor

– De senaste åren har varit helt fantastisk för besöksnäringen som är viktig för oss. Vi har haft all time high under åren med pandemi. Även om antalet besöksnätter verkar minska något i år kommer vi att hamna på ungefär samma siffror som 2019, som var det bästa året dittills.

– Besöksnäringen är viktig även ur ett annat perspektiv. Den lägger grunden för mycket av annat som handel och service, ett utbud som annars skulle varit betydligt magrare. Samtidigt får vi inte glömma alla andra företag i kommunen, bland annat inom jord- och skogsbruket, som också har stor betydelse för kommunens framtid.

Anders Englund pekar dessutom på att kommunen vänt en tidigare befolkningsminskning.

– Vi har ett växande intresse från folk som vill flytta hit, och i dag arbetar vi hårt med att tillgängliggöra bostäder och tomtmark att bygga på. Under pandemin upptäckte många att det går alldeles utmärkt att jobba på distans, särskilt som vi i Bergs kommun har en väl utbyggd digital infrastruktur som vi fortsätter att förbättra kontinuerligt, konstaterar han.

Sammantaget råder det full tillförsikt i kommunen och framtidstron är stor!

Läs mer om Bergs placering på syna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lista med de 27 företag i Bergs kommun som uppfyller alla kriterier

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Bergs placering. I kommunen finns 27 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier:

 • Byggvaruhuset i Svenstavik AB
 • Bölåsen Mjölk AB
 • Delsius i Hoverberg AB
 • Fjällkonditoriet i Oviken AB
 • Forsström Åkeri i Hackås AB
 • Härjedalen Ekonomi AB
 • Jennifer Saur AB
 • Joors Bygg & Service AB
 • JVS Maskiner AB
 • Jämtgärsgård AB
 • Jämtservice skog & fjäll i Oviken AB
 • Klövsjö Gräv AB
 • Kurt Johnsson i Svenstavik AB
 • LBS Klövsjö AB
 • M.O.A.S.T AB
 • Nicklas Lindgrens Bygg AB
 • Nordgren Entreprenad i Rätan AB
 • Ovikens El AB
 • Qvarnsjö Skogstjänster AB
 • Rolf Lövgren Åkeri & Entreprenad AB
 • Rödins Trä AB
 • Rörömokar’n AB
 • Sabina Eriksson AB
 • Side System AB
 • Sundells Entreprenad och Kross AB
 • TZ Elteknik AB
 • Walltin i Hackås AB