Saemien raerie, samiska rådet

Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Målet är att alla beslut ska tas i total enighet.

Om samiska rådet på samiska

Samiska rådets huvudsakliga uppgifter är:

  • att vara delaktig i de beslut som rör samerna inom kommunen. Bland annat ska kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor eller ärenden som berör samer innan man tar beslut i respektive nämnd eller styrelse.
  • att verka som styr- eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska.

Deltagare och ledamöter mandatperioden
2023-2026

Ordförande i samiska rådet är Therese Kärngard (S). Vice ordförande är Nils Anders Jonsson.

Huvudansvarig tjänsteperson i samiska rådet är Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Samiska ledamöter

Bengt Arne Johansson
Eileen Pålsson
Hanna Wasara Larsson
Nils Anders Jonsson
Mattias Lilja
Rasmus Liljedahl
Susan Liljedahl
Titti Fjällgren
Tova-Liza Willenfeldt

Samiska ersättare

Ann Kristin Solsten
Carina Liljedahl
Peder Johansson

Politiker

Daniel Danielsson (M), oppositionsråd
Lena Kjellsson (C), miljö- och byggnämnden
Karin Sundin (S) vård- och socialnämnden
Monica Hallquist (S), utbildningsnämnden
Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande

Ersättare

Annika Hagen (M), utbildningsnämnden
Daniel Hillbom (M), kommunstyrelsen
Daniel Andersson (S), miljö- och byggnämnden
Ida Asp (S), kommunstyrelsen
Helene Kindberg (c), vård- och socialnämnden

Tjänstepersoner

Anneli Olofsson, utbildningschef
Tf Petra Svensson, webbansvarig kommunikatör
Ingrid Larsson, avdelningschef vård och omsorg
Ralf Westlund, kommundirektör
Sanna Castillo Appell, sekreterare

Möten 2023

  • 2023-02-24 kl. 9-12
  • 2023-06-02 kl. 9-12
  • 2023-08-28, heldag ute
  • 2023-11-17 kl. 9-12