Miljö- och byggnämnden

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd (MBN) ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Miljö- och byggnämnden är gemensam för Bergs och Härjedalens kommuner och har sju ordinarie ledamöter, varav tre från Berg och fyra från Härjedalen. Ordförandeskapet i miljö- och byggnadsnämnden innehas av en ledamot från Bergs kommun.

Presidium

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnds presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande. Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

26 januari

2023-01-26 Pdf, 389.2 kB.

2023-01-26 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1 mars

2023-03-01 Pdf, 245.1 kB.

2023-03-01 Pdf, 75.1 kB.

5 april25 maj29 juni17 augusti27 september26 oktober7 decemberMöten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2022

Datum

Protokoll

Ärendelista

10 februari

2022-02-10 Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-10 Pdf, 78.7 kB, öppnas i nytt fönster.

24 mars

2022-03-24 Pdf, 447.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-24 Pdf, 86.6 kB, öppnas i nytt fönster.

12 maj

2022-05-12 Pdf, 388.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-12 Pdf, 554.5 kB, öppnas i nytt fönster.

22 juni

2022-06-22 Pdf, 391.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-22 Pdf, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

18 augusti

2022-08-18 Pdf, 393.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-08-18 Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

28 september

2022-09-28 Pdf, 271.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28 Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

27 oktober

2022-10-27 Pdf, 398.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-10-27 Pdf, 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.

8 december

2022-12-08 Pdf, 259.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-08 Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2021 och bakåt i tiden kan beställas av miljö- och byggnämnden, se kontaktinformation längst ned på sidan.