Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

Alla som är folkbokförda i Bergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och personer som saknar rösträtt får lämna förslag.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag behöver inte skrivas på något särskilt sätt, huvudsaken är att förslaget och vem som lämnat det framgår tydligt.

  • Förslaget ska gälla något som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Förslaget får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller bedöms på annat sätt som olämpligt.
  • Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Så här gör du om du vill lämna ett medborgarförslag

Skicka in ett medborgarförslag via vår e-tjänst.

E-tjänst: Lämna medborgarförslag

Om du inte vill eller kan använda vår e-tjänst kan du istället:

  • Kontakta oss via e-post på bergs.kommun@berg.se
  • Kontakta växeln på telefonnummer 0687-161 00
  • Ditt skriftliga förslag kan också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.
Medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och beslut fattas om förslagets fortsatta beredning. Förslagsställaren ges möjlighet att själv presentera sitt förslag och fullmäktigeledamöterna kan ställa frågor om förslaget.

Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har vid varje sammanträde en "Allmänhetens frågestund". Där kan alla ställa frågor till våra folkvalda politiker. Frågorna kan ställas direkt vid sammanträdet eller skickas in till kommunen som brev, fax eller e-post.

Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga kan du få svar på din fråga direkt vid sammanträdet, eller lyssna på direktsändningen från sammanträdet i Radio Berg på deras webbsändning.

Frågor till våra folkvalda politiker kan sändas i brev eller via e-post.

Märk ditt brev, fax eller e-post med "Fråga till kommunfullmäktige".