Sammanträdesprotokoll från vård- och socialutskottet den 18 januari 2023

Protokoll från vård- och socialutskottets sammanträde den 18 januari 2023 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Vård- och socialutskottet

Sammanträdesdatum

2023-01-18

Anslaget publicerade

2023-01-09

Anslaget tas ner

2023-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Vård- och socialutskottets protokoll 2023-01-18 Pdf, 429.5 kB.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.