E-tjänster för upplev och göra

  • Ansök om lånekort

    Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och annan media på biblioteket. Det kostar inget att låna, men för att kunna ge en god service har vi regler som alla behöver följa.

  • Föreningsbidrag Bergs kommun

    Våra föreningsbidrag söker du i e-tjänsten här nedan (blå knapp). Från och med 2023 så ändrar vi inloggningssätt till BankId för att öka säkerheten. I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.