E-tjänster för upplev och göra

  • Ansök om lånekort

    Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och annan media på biblioteket. Det kostar inget att låna, men för att kunna ge en god service har vi regler som alla behöver följa.

  • Föreningsbidrag Bergs kommun

    OBS! Vi har ännu inte öppnat tjänsten för att söka bidrag 2023. Vi räknar med att den ska vara igång i månadsskiftet januari - februari. I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.

  • Registrera upplevelse för kommunens upplevelsekarta

    Här kan du som företagare/förening registrera de upplevelser i Bergs kommun som du kan erbjuda