Uppsägning av barnomsorgsplats

Här kan du säga upp din barnomsorgsplats i förskola och/eller fritidshem.

E-tjänst: Uppsägning av barnomsorgsplats

Uppsägningstiden är 2 månader från det att din begäran inkommit till Bergs kommun och det är först när båda parter har signerat som ärendet skickas in till Bergs kommun.

Du har rätt att använda din plats till sista vistelsedag.

Fakturering sker i sedvanlig ordning under uppsägningsperioden.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)

Vad händer sedan

Du får en bekräftelse på att din begäran har inkommit och ett sista vistelsedatum. Du kan hitta denna information via "Mina sidor".

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.