Vill du anmäla tillsyn?

Det är tyvärr inte allt vi kan se eller veta så är det något speciellt du önskar att vi gör tillsyn på är du välkommen att lämna in en anmälan. Anmälan kan göras på olika sätt, läs mer nedan.

Så gör du anmälan

Anmälan kan du göra på olika sätt. Vi föredrar att du gör en skriftlig anmälan som du skickar in digitalt. Du kan även skicka med brev eller ringa en av våra byggnadsinspektörer. En skriftlig anmälan minskar risken för missförstånd som kan bli vid muntlig anmälan.

Bra att veta

Alla e-post och brev som kommer in till oss anses som allmänna handlingar. Det betyder att alla har rätt att ta del av dessa handlingar, förutom de delar som omfattas av sekretess.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och
handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En handling kan vara en bild, en text eller information i digital form.

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och
handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

Vad innebär sekretess?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden kan till exempel vara sekretessbelagda.