Marklov

Ska du schakta, fylla upp eller ändra marknivån behöver du normalt ansöka om marklov först. Det krävs även för trädfällning samt skogsplantering inom vissa områden.

När behövs marklov?

Marklov behövs normalt alltid när du ska schakta, fylla upp eller ändra marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplanerat området. Det kan även krävas utanför detaljplan om områdesbestämmelser kräver det. Inom vissa området kan det även krävas marklov för trädfällning/trädplantering.

Marklov på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om marklov?

Ansökan om marklov görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Även anmälan om rivning kan göras via e-tjänsten.

Guide - Marklov
E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd