Skolskjuts och ungdomskort

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grund­särskolan. Ungdomskortet är ett busskort som ger alla ungdomar 6-19 år folkbokförda i Bergs kommun möjlighet att åka gratis med Länstrafiken 365 dagar om året.

Skolskjuts

De flesta elever som har rätt till skolskjuts till och från skolan åker med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Alla barn och unga mellan 6 och 19 år som bor i Bergs kommun får ett gratis busskort, som de ska använda när de reser i kollektivtrafiken.

I enstaka fall kan elever i grundskola och grundsärskola ha rätt till skolskjuts i särskilt upphandlade fordon. Det kan till exempel vara aktuellt om kollektivtrafik inte finns eller om en elev behöver taxi på grund av funktionsnedsättning. De elever som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli beviljade.

Se regler för skolskjuts

Avståndsregler

Årskurserna har olika krav för hur långt elever ska ha till skolan för att få skolskjuts. Det innebär att vissa elever kan haft rätt till skolskjuts tidigare, men inte längre.

Du som har rätt till skol­skjuts behöver inte ansöka

Du som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; du kommer automatiskt bli beviljad.

När skol­skjuts är beviljad får vårdnads­havare en turplanering via mejl. Den innehåller information om barnets skolskjuts.

Vårdnadshavare ansvarar för att ange rätt mejladress i Schoolsoft.

Du som inte uppfyller kraven kan ansöka om dispens

Du som inte uppfyller kraven för skolskjuts har möjlighet att ansöka om dispens, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller växelvis boende.

Dispens från skolskjutsregler

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folk­bokförda i Bergs kommun får ett ungdoms­­kort som gör att du kan resa gratis med Stadsbussarna, Länstrafiken och Norrtåg (inom Jämtlands län). Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Vid resor med SJ, Snälltåget eller andra tåg­operatörer i länstrafikens område gäller inte ungdomskortet som färdbevis eller betalning.

Ungdomskortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år och till 31 december det år du fyller 19 år.

Kom ihåg!

Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka med bussen. Om du inte har med dig ditt kort måste du betala för resan.

Ungdomskortet är en värde­handling och gäller bara för dig.

Hur länge gäller kortet?

Kortet gäller från den 1 januari det år du fyller 6 år till och med den 31 december det år du fyller 19 år. Du har samma ungdomskort hela tiden och när du inte längre har rätt till kortet spärras det automatiskt.

Om du är över 19 år men har förlängd studietid kan kommunen ge dispens så att du kan fortsätta resa med ditt ungdomskort fram till som längst den 30 juni det år du fyller 20 år. Denna dispens sköts automatiskt via skolans studie- och yrkesvägledare för elever med förlängd studietid.

Ersättningskort - om du tappar ditt busskort

Tänk på att ditt ungdomskort är en värdehandling - förvara ditt kort väl.

Om du tappar ditt kort ska du förlustanmäla det via formuläret nedan.

Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser, som gör ungdomskortet obrukbart har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Ersättningskortet kostar 125 kronor och skickas till din folkbokföringsadress tillsammans med en faktura på avgiften. Är du under 18 år krävs målsmans uppgifter.

Arbetet med ersättningskort har hög prioritet. Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. (gäller alla 6-19 år).

Fyll i nedanstående information för att beställa ersättningskort.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen så att funktionen kan undersökas. Adressen är hittar du längst ned på denna sida.

Elevens uppgifterAnledning till att ersättningskort sökes * (obligatorisk)
Anledning till att ersättningskort sökes


Målsmans uppgifter
Kort som inte fungerar

Huvudanledningen till att ett busskort slutat fungera beror på yttre åverkan eller annan skada.

Kortet kan vara ”suttit på”, hålslaget, använt som isskrapa, avskavda hörn etc. och till slut påverkas innehållet i kortets antenn eller datachip.

I busskortets ytterkant finns en antenn och ett datachip som är nödvändiga för full funktion, se bild ovan till höger. Elektronisk utrustning vi möter i vardagen påverkar inte antenn eller datachip.

Det kan vara tillfälliga fel i biljettmaskinen, och då indikerar det fel på alla kort på den aktuella bussen och inte ett enstaka kort. Föraren har god kunskap om biljettmaskinens funktion och vet besked.

Finns det inte förklaring till att kortet inte fungerar?

Finns ingen förklaring till att kortet inte fungerar, prova att validera (läsa) kortet i en annan buss och biljettmaskin. Fungerar det fortfarande inte - beställ ett ersättningskort via formuläret under Ersättningskort - om du tappar bort ditt busskort.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen så att funktionen kan undersökas. Adressen hittar du längst ned på denna sida.

En säker och trygg trafikmiljö

Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt - oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla.

Glöm inte att alltid ha synlig reflex på dig under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser med.