Skolskjuts och ungdomskort

Bergs kommun erbjuder skolskjuts för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grund­särskolan. Ungdomskortet är ett busskort som ger alla ungdomar 6-19 år folkbokförda i Bergs kommun möjlighet att åka gratis med Länstrafiken 365 dagar om året.

Skolskjuts

De flesta elever som har rätt till skolskjuts till och från skolan åker med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Alla barn och unga mellan 6 och 19 år som bor i Bergs kommun får ett gratis busskort, som de ska använda när de reser i kollektivtrafiken.

I enstaka fall kan elever i grundskola och grundsärskola ha rätt till skolskjuts i särskilt upphandlade fordon. Det kan till exempel vara aktuellt om kollektivtrafik inte finns eller om en elev behöver taxi på grund av funktionsnedsättning. De elever som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli beviljade.

Regler för skolskjuts

Avståndsregler

Olika årskurser har olika krav för hur långt elever ska ha till skolan för att få skolskjuts. Det innebär att en elev kan haft rätt till skolskjuts tidigare, men att den rätten upphör när eleven blir äldre.

Du som har rätt till skol­skjuts behöver inte ansöka

Du som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka, du kommer automatiskt bli beviljad.

När skol­skjuts är beviljad får vårdnads­havare en turplanering via mejl. Den innehåller information om barnets skolskjuts.

Vårdnadshavare ansvarar för att ange rätt mejladress i Schoolsoft.

Du kan ansöka om dispens

Du som inte uppfyller kraven för skolskjuts har möjlighet att ansöka om dispens, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller växelvis boende.

Dispens från skolskjutsregler

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar 6 - 19 år som är folk­bokförda i Bergs kommun får ett ungdoms­­kort som gör att du kan resa gratis med stadsbussarna i Östersunds tätort, Länstrafiken och Norrtåg (inom Jämtlands län). Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Ungdomskortet gäller inte som färdbevis eller betalning när du reser med SJ, Snälltåget eller andra tåg­operatörer i länstrafikens område.

Ha alltid med dig ditt ungdomskort!

Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka med bussen. Har du inte med dig ditt kort måste du betala för resan.

Ungdomskortet är en värde­handling och gäller bara för dig.

Hur länge gäller kortet?

Kortet gäller från den 1 januari det år du fyller 6 år till och med den 31 december det år du fyller 19 år. Du har samma ungdomskort hela tiden och när du inte längre har rätt till kortet spärras det automatiskt.

Är du över 19 år men har förlängd studietid kan kommunen ge dispens så att du kan fortsätta resa med ditt ungdomskort fram till som längst den 30 juni det år du fyller 20 år. Denna dispens sköts automatiskt via skolans studie- och yrkesvägledare för elever med förlängd studietid.

Ersättningskort - om du tappar ditt busskort

Förvara ditt kort väl!

Ditt ungdomskort är en värdehandling, ta hand om det och förvara det väl.

Förlustanmäl ditt ungdomskort om du tappar det, använd formuläret nedan.

Har du själv orsakat att ungdomskortet gått förlorat eller inte längre går att använda kan du få betala en självrisk för att få ett ersättningskort. Ersättningskortet kostar 125 kronor och skickas till din folkbokföringsadress tillsammans med en faktura på avgiften. Är du under 18 år måste målsmans lämna sina uppgifter.

Du får snabbt ett ersättningskort

Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. Det gäller alla, oavsett ålder.

Fyll i nedanstående information för att beställa ersättningskort.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen så att funktionen kan undersökas. Adressen är hittar du längst ned på denna sida.

Elevens uppgifterAnledning till att ersättningskort sökes * (obligatorisk)
Anledning till att ersättningskort sökes


Målsmans uppgifter
Kort som inte fungerar

Huvudanledningen till att ett busskort slutat fungera beror på yttre åverkan eller annan skada.

Kortet kan vara ”suttit på”, hålslaget, använt som isskrapa, avskavda hörn etc. och till slut påverkas innehållet i kortets antenn eller datachip.

I busskortets ytterkant finns en antenn och ett datachip som är nödvändiga för full funktion, se bild ovan till höger. Elektronisk utrustning vi möter i vardagen påverkar inte antenn eller datachip.

Det kan vara tillfälliga fel i biljettmaskinen, och då indikerar det fel på alla kort på den aktuella bussen och inte ett enstaka kort. Föraren har god kunskap om biljettmaskinens funktion och vet besked.

Finns det inte förklaring till att kortet inte fungerar?

Finns ingen förklaring till att kortet inte fungerar, prova att validera (läsa) kortet i en annan buss och biljettmaskin. Fungerar det fortfarande inte - beställ ett ersättningskort via formuläret under Ersättningskort - om du tappar bort ditt busskort.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen så att funktionen kan undersökas. Adressen hittar du längst ned på denna sida.

En säker och trygg trafikmiljö

Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt - oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla.

Glöm inte att alltid ha synlig reflex på dig under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser med.