Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att ge information och stöd genom de studie- och yrkesval som du som elev ställs inför, till exempel gymnasievalet, samt att informera om fortsatta utbildningar och arbete.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • information om studier och arbetsliv
  • bolla idéer och funderingar
  • klargöra dina tankar och önskemål
  • vidga dina vyer och ge nya perspektiv

Studie- och yrkesvägledning ska enligt skollagen erbjudas inom alla skolformer utom i förskolan och förskoleklassen. I Bergs kommun är utbildningsavdelningen ansvarig för studie- och yrkesvägledning inom samtliga skolformer.

Se kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare inom respektive verksamhet nedan.