Vintergatans förskola, Svenstavik

Vintergatans förskola är en förskola som ligger i centrala Svenstavik och togs i bruk 2019.

På Vintergatan finns 2 avdelningar Solen och Stjärnan, barnen är mellan 1-5 år.

Förskolan har, efter beslut i Verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att
stänga verksamheten 4 dagar/år för utvärdering, planering och
utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.