Avgifter för förskola och fritidshem

Vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem betalar avgift enligt maxtaxa. Avgiften betalas för att barnet ska ha tillgång till en plats. Det innebär att avgiften betalas även för perioder då barnet är ledigt.

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter med e-legitimation via vår e-tjänst. Det går även att kontakta kommunens skoladministratörer för att lämna inkomstuppgifter.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna är det hushållet där barnet är folkbokfört som betalar avgiften. Avgiften grundas då på på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader och platsen får nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningen ska göras med e-legitimation via e-tjänst.

E-tjänst: Säga upp barnomsorgsplats

Om du inte vill eller kan använda våra e-tjänster

Kontakta kommunens skoladministratörer för att säga upp en plats i förskola eller fritidshem.

Avgifter för 2023

Inkomsttaket är 54 830 kronor per månad.

Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

Heltidsavgift, vistelsetid över 25hDeltidsavgift, vistelsetid på högst 25h
Barn nr 13 % av inkomsten- dock högst 1 645 kr/månad70 % av heltidsavgift
Barn nr 22 % av inkomsten- dock högst 1 097 kr/månad70 % av heltidsavgift
Barn nr 31 % av inkomsten- dock högst 548 kr/månad70% av heltidsavgift
Barn nr 4Ingen avgift70% av heltidsavgift

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri.

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

Heltidsavgift,vistelsetidöver 25h/veckaDeltidsavgift,vistelsetid15-25h/veckaVistelsetid upp till och med15h/vecka,följer grundskolans läsårstider
Barn nr 12 % av inkomsten- dock högst 1 097 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 21 % av inkomsten- dock högst 548 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 31 % av inkomsten- dock högst 548 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 4Ingen avgiftIngen avgiftIngen avgift

Fritidshem

Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid.

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kr/månad

Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 548 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift.